Om du får dåliga gps-spår, saknar resor eller har liknande problem så finns det ett par saker du kan göra:

  1. Kontrollera inställningarna i din telefon

    - Rekommenderade inställningar på iPhone

    - Rekommenderade inställningar på Android

  2. Installera tillgängliga uppdateringar via App Store / Google Play (på Android gäller det förutom TravelVu även Play-tjänster och WebView)
  3. Installera tillgängliga systemuppdateringar för din telefon
  4. Starta om telefonen (ja detta har hjälpt flera användare)


Om du inte är inne i TravelVu-appen åtminstonne en gång per dag är det möjligt att telefonen tycker att appen inte verkar viktig för dig och kan då komma att ge den lägre prioritet. Så gör det till en god vana att dagligen kolla igenom dina resor och rätta till eventuella felaktigheter. När dagen är slut kryssa i att dagen är rätt. Det är inte bara bra för appen utan hjälper också dig att komma ihåg vad du gjort om du går igenom det dagligen.


I vissa undantagsfall fall kan det vara relevant att öppna appen kort och sen minimera den igen före resa vilket hjälper den att sparka igång gps-insamlingen. Men i normalfallet ska det inte behövas utan appen sköter det själv med accelerometern till hjälp att detektera när du börjar röra dig och drar då igång aktiv gps-insamling.